SOLIDWORKS Simulation-ohjelmilla varmistat tuotteen laadun ja suorituskyvyn jo ennen siirtymistä tuotantoon.

Monipuolisilla analysointityökaluilla voit testata mallejasi virtuaalisesti ja saada arvokasta tietoa suunnitteluprosessin aikana. Testaustietojen perusteella vertailet helposti eri vaihtoehtoja ja löydät parhaiten asiakkaittesi tarpeet täyttävän ratkaisun. Valitset parhaat menetelmät kustannusten pienentämiseksi, kestävyyden ja valmistettavuuden parantamiseksi sekä katteiden optimoimiseksi.

SOLIDWORKS Simulation ohjelmat

SOLIDWORKS:lta on saatavilla useita simulointiohjelmistopaketteja, joiden avulla voit luoda todellisia olosuhteita vastaavan testausympäristön ideasi kokeilemista varten. Voit arvioida suorituskykyä ja tehdä testitulosten perusteella tuotteiden laatua ja turvallisuutta parantavia päätöksiä.

Testaat tuotesuunnitelmasi suunnittelun eri vaiheissa käyttämällä parametreina mm.:

 • staattista kuormitusta
 • dynaamista kuormitusta
 • väsymistä
 • eri materiaaleja
 • lineaarista / epälineaarista analyysiä
 • lämpöä
 • painetta
 • nestedynamiikkaa

Simulointi pienentää kustannuksia ja nopeuttaa tuotteen markkinoille saamiseen kuluvaa aikaa, koska tarve käyttää useita fyysisiä prototyyppejä ennen tuotantoon siirtymistä poistuu. Havaitset mahdolliset ongelmakohdat ja voit korjata ne jo ennen prototyyppivaihetta, työkalujen valmistusta ja tuotannon aloittamista.


SOLIDWORKS Simulation Standard

 • SOLIDWORKS Simulation Standard sisältyy lähes kaikilta osin SOLIDWORKS Premium 3D CAD -suunnitteluohjelmistopakettiin
 • Perussimulointityökalut, kuten lujuustarkastelu ja varmuuskerroin, kinematiikka-analyysi
 • Simulointitulosten perusteella voit helposti tehdä tuotteiden laatua parantavia päätöksiä

SOLIDWORKS Simulation Professional

 • SOLIDWORKS Simulation Professional on tehokas ja korkeatasoinen virtuaalinen testaus- ja simulointiympäristö.
 • Monipuolisten kuormitusten laskennan sekä fyysisiin ominaisuuksiin perustuvien ratkaisujen avulla saat helposti vastaukset haastavimpiinkin suunnittelua koskeviin kysymyksiin.
 • Simulation Professional sisältää myös tuotteen kestävyyden ja ominaistaajuuksien, lämmönsiirron, nurjahduksen ja kuormituksen testauksen sekä paineanalyysin.

SOLIDWORKS Simulation Premium

 • SOLIDWORKS Simulation Premium sisältää kaikki Simulation Professional -ohjelmiston ominaisuudet.
 • Lisäksi mm. komposiittimateriaalien analyysi, epälineaarinen analyysi ja dynaamisen vasteen simulointi

SOLIDWORKS SimulationXpress

 • SOLIDWORKS SimulationXpress on perustason rasitusanalyysityökalu, joka sisältyy jokaiseen SOLIDWORKS-lisenssiin.
 • SOLIDWORKS FloXpress on perustason virtausanalyysityökalu, joka sisältyy jokaiseen SOLIDWORKS-lisenssiin.

SOLIDWORKS Flow Simulation

 • SOLIDWORKS Flow Simulation -ohjelmisto on tehokas laskennallisen virtausdynamiikan (CFD) työkalu, jolla virtauksen analysointi on helppoa.
 • Ohjelmiston avulla voit simuloida helposti nestevirtausta, lämmön siirtymistä ja nestevoimaa.
 • Tutki neste- tai kaasuvirtauksen vaikutusta tuotteen suorituskykyyn.