SOLIDWORKS:n simulointitekniikalla varmistat mallisi laadun ja suorituskyvyn jo ennen mallin siirtämistä tuotantoon.

Monipuolisilla analysointityökaluilla voit testata mallejasi sähköisesti ja saada arvokasta tietoa jo suunnitteluprosessin alkuvaiheessa. Testaustietojen perusteella voit helposti valita parhaat menetelmät kustannusten pienentämiseksi, kestävyyden ja valmistettavuuden parantamiseksi sekä katteiden optimoimiseksi. Lisäksi voit etsiä asiakkaidesi tarpeet parhaiten täyttävät ratkaisut vertailemalla eri vaihtoehtoja.

Paketit

SOLIDWORKS:lta on saatavilla useita simulointiohjelmistopaketteja, joiden avulla voit luoda todellisia olosuhteita vastaavan suunnitteluympäristön suunnitelmiesi testaamista varten. Voit arvioida suorituskykyä ja tehdä testitulosten perusteella tuotteiden laatua ja turvallisuutta parantavia päätöksiä, kun testaat tuotesuunnitelmasi suunnitteluprosessin eri vaiheissa käyttämällä parametreina mm. kestävyyttä, dynaamista vastetta, lämpöä, painetta ja jopa nestedynamiikkaa. Simulointi pienentää kustannuksia ja nopeuttaa tuotteen markkinoille saamiseen kuluvaa aikaa, koska tarve käyttää useita fyysisiä prototyyppejä ennen tuotantoon siirtymistä poistuu. Havaitset mahdolliset ongelmakohdat ja voit korjata ne jo ennen prototyyppivaihetta, työkalujen valmistusta ja tuotannon aloittamista.


SOLIDWORKS Simulation Premium

 • SOLIDWORKS Simulation Premium sisältää kaikki Simulation Professional -ohjelmiston ominaisuudet.
 • Lisäksi mm. komposiittimateriaalien analyysi, epälineaarinen analyysi ja dynaamisen vasteen simulointi

SOLIDWORKS Simulation Professional

 • SOLIDWORKS Simulation Professional on tehokas ja korkeatasoinen virtuaalinen testaus- ja simulointiympäristö.
 • Monipuolisten kuormitusten laskennan sekä fyysisiin ominaisuuksiin perustuvien ratkaisujen avulla saat helposti vastaukset haastavimpiinkin suunnittelua koskeviin kysymyksiin.
 • Simulation Professional sisältää myös tuotteen kestävyyden ja ominaistaajuuksien, lämmönsiirron, nurjahduksen ja kuormituksen testauksen sekä paineanalyysin.

SOLIDWORKS Simulation Standard

 • SOLIDWORKS Simulation Standard sisältyy lähes kaikilta osin SOLIDWORKS Premium 3D CAD -suunnitteluohjelmistopakettiin
 • Tarjoaa perussimulointityökalut, kuten lujuustarkastelu ja varmuuskerroin, kinematiikka-analyysi
 • Simulointitulosten perusteella voit helposti tehdä tuotteiden laatua parantavia päätöksiä.

SOLIDWORKS Simulation Xpress

 • SOLIDWORKS Simulation Xpress on perustason rasitusanalyysityökalu, joka sisältyy jokaiseen SOLIDWORKS Standard- ja Professional-ohjelmistopakettiin.

SOLIDWORKS Flow Simulation

 • SOLIDWORKS Flow Simulation -ohjelmisto on tehokas laskennallisen virtausdynamiikan (CFD) työkalu, jolla virtauksen analysointi on helppoa.
 • Ohjelmiston avulla voit simuloida helposti nestevirtausta, lämmön siirtymistä ja nestevoimaa.
 • Tutki neste- tai kaasuvirtauksen vaikutusta tuotteen suorituskykyyn.