SOLIDWORKSin tietojen hallintaratkaisujen avulla kaikkia suunnittelutietoja voidaan hallita tehokkaasti siten, että versioristiriidoilta ja tietojen menettämiseltä vältytään.

Tiedostoja säilytetään turvassa, ja ne voidaan noutaa nopeasti määritteiden, kuten osanumeron, kuvauksen tai työnkulun tilan, perusteella. Näiden ratkaisujen sisältämien ryhmätyöskentelyominaisuuksien ja tietojen uudelleenkäytön mahdollistavien ominaisuuksien ansiosta turhaa työtä ei synny eikä useita samoja tiedostoja tarvitse luoda. Myös suunnitteluprosessien tehokas seuranta on helppoa. Voit keskittyä innovatiiviseen työhön ja tuotteiden todelliseen parantamiseen, kun aikaa ei kulu tiedostojen etsimiseen tai siitä huolehtimiseen, että tuotanto saa varmasti käyttöönsä oikeat suunnittelutiedot.

SOLIDWORKS PDM Paketit

SOLIDWORKSin tuotetietojen hallintaratkaisut tallentavat ja indeksoivat suunnittelutiedot siten, että ne on tarvittaessa helppo noutaa. Anna tiimillesi mahdollisuus käyttää ajantasaisia tietoja aina nopeasti. Vähennä versionhallintaan ja tietojen menetykseltä suojaaviin toimiin liittyviä huolia tehostamalla yhteistyötä ja tietojen uudelleenkäyttöä organisaatiossasi.

SOLIDWORKS PDM -ohjelmisto on helppo ottaa käyttöön. Se vaatii vain vähän IT-tukea, ja sen voi helposti mukauttaa projektien työnkulun mukaan. Koska se integroituu tiiviisti SOLIDWORKSin suunnitteluohjelmistoon, tiimisi voi keskittyä tuotekehitykseen ja luovaan innovointiin täysipainoisesti. Tämän ratkaisun avulla parannat tuotekehitysprosessisi tuottavuutta riippumatta organisaatiosi koosta tai rakenteesta.


CustomTools

  • CustomToolsin parantaa suunnittelijoiden päivittäisen työskentelyn tehokkuutta automatisoimalla eniten aikaa vievät rutiinit.
  • Löydä dokumentit helposti ja automatisoi rutiinihommat
  • CustomToolsin avulla suunnittelutieto saadaan integroitua helposti eri ERP-järjestelmiin.

SOLIDWORKS PDM Standard

  • SOLIDWORKS Premium- ja SOLIDWORKS Professional -ohjelmiin sisältyvä SOLIDWORKS PDM Standard on kevyt ratkaisu PK-yrityksien projektien ja suunnittelutiedon hallintaan.

SOLIDWORKS PDM Professional

  • SOLIDWORKS PDM Professional (ent. EPDM) on täydet tietojen hallintaominaisuudet sisältävä hallintaratkaisu pienille ja suurille organisaatioille.
  • Tuotetietojen hallintaan tarkoitetun SOLIDWORKS PDM Professional -ohjelmiston avulla tiimisi voi löytää ja käyttää nopeasti tiedostoja, osia ja piirustuksia sekä jakaa suunnittelutietoja, automatisoida työnkulkuja ja varmistaa, että tuotannolla on aina käytettävissään oikeat versiot.
  • Windows Exploreriin integroidussa käyttöliittymässä hallitset helposti myös monet muut tiedostotyypit, kuten Microsoft Office, pdf, dxf, dwg, ym