Automatisoi eniten aikaa vievät rutiinit

CustomTools:n lähtökohtana on tehokkuuden palauttaminen suunnittelijoiden päivittäiseen työskentelyyn automatisoimalla aikaa vievät rutiinit.
CustomTools:n useiden ainutlaatuisien työkalujen avulla voit keskittyä enemmän suunnittelutyöhösi.
Rutiinitoimintojen lisäksi suunnittelutietojen käsittely ja dokumenttien tallennus sekä löytyminen on optimoitu.

Lisää yhtenäisyyttä suunnittelutiimissä

CustomTools:a hallitaan tietokantaprofiilien avulla. Profiileja voidaan käyttää koko tiimin kesken. Asiakaskohtaisesti vakioidut profiilit lisäävä suunnittelutietojen sekä tiimien käytäntöjen yhtenäisyyttä. Tietoa ei tarvitse kirjoittaa aina uudelleen ja kaikki käyttäjät hyödyntävät samoja tietoja.

Käyttäjät voivat myös määrittää tiedostojen tallentamiseen liittyviä nimeämissääntöjä. Samalla varmistat, että kaikki käyttävät samoja tiedostojennimeämiseen liittyviä sääntöjä.

CAD-työskentelyn integroiminen

ERP/MRP-linkki tarjoaa ainutlaatuisen tavan CAD-osastosi yhdistämiseen muihin osastoihin yrityksessänne.

Yksi merkittävimmistä hyödyistä CAD-järjestelmän yhdistämisessä ERP-järjestelmään on kaksisuuntainen linkki. Voit siis tuoda ja viedä tietoa järjestelmien välillä, jolloin erilaisten järjestelmien käyttämä tieto on aina synkronoituna toistensa kanssa. Muita hyötyjä tästä on mm. se, että osaluettelon sisältämä tieto on suoraan myyntihenkilöstön käytettävissä ja aina ajan tasalla.

Räätälöinti ja ylläpito

Räätälöimme toiminnot juuri teidän yritykseen sopivaksi. Käyttöönotto on erittäin kevyt ja usein perusasetuksillakin päästään todella pitkälle. CustomTools:n integroidut toiminnot skaalautuvat hyvin pk-yritysten sekä isompien organisaatioiden tarpeisiin. Täysi ylläpito ja koulutukset on suoraan meiltä saatavilla.

CustomTools:n tyypillinen räätälöinti sisältää custom property -tietojen (nimike, materiaali, suunnittelija, sarjanumero, projekti, valintalistat, ym) määritykset. Lisäksi massakonversioiden (PDF, DXF, STEP, ym), hakutyökalujen sekä osaluetteloiden (BOM) asetukset räätälöidään täysin käyttäjän tarpeisiin. Myös eri kielien ja sanakirjojen käyttäminen on mahdollista.

Nopea takaisinmaksu

Mielestämme suunittelijoiden, jotka panostavat ideoiden luomiseen ja ratkaisuihin, ei tulisi tietoisesti haaskata ylimääräistä aikaa ja resursseja päivittäisiin rutiineihin.

Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä siihen, kuinka paljon he voivat säästää aikaa CustomToolsin avulla.

Työkalut, kuten työpiirustusten massatulostus ja -konvertointi auttavat tyypillisesti säästämään useita tunteja projektien läpiviennissä. Pelkästään massa-ajot maksavat investoinnin takaisin todella nopeasti.

CustomToos, SolidWorks, hinta, pdf, dxf, tiedonhallinta,