Automatisoi eniten aikaa vievät rutiinit

CustomToolsin suunnittelun lähtkökohtana on tehokkuuden palauttaminen suunittelijoiden päivittäiseen työskentelyyn automatisoimalla eniten aikaa vievät rutiinit.
CustomTools tarjoaa useita erilaisia työkaluja, joiden avulla voit keskittyä enemmän suunnittelutyöhösi, paljon aikaa vievien rutiinien sijaan.

CustomToolsin avulla aikaisemmin tunteja vaatineet tehvävien suoritetaan muutamassa minuutissa.
Ajansäästön lisäksi myös suunnittelutietojen käsittely on optimoitu.

Lisää yhtenäisyyttä suunittelutiimissä

CustomToolsia hallitaan tietokantaprofiilien avulla ja profiileja voidaan käyttää koko tiimin kesken. Yksi profiilien käyttämisen pääeduista on sen lisäämä tiimin välinen yhtenäisyys, jolloin tietoa ei aina tarvitse kirjoittaa uudelleen ja uudelleen. Toisin sanoen koko työryhmä käyttää samaa tietoa.

Käyttäjät voivat myös määrittää tiedostojen tallentamiseen liittyviä nimeämissääntöjä, joita voidaan käyttää tiimin kesken. Määrittämällä nimikesarjat custom propertyihin voit varmistaa, että kaikki käyttävät samoja tiedostojennimeämiseen liittyviä sääntöjä.

CAD-työskentelyn integroiminen

ERP/MRP-linkki tarjoaa ainutlaatuisen tavan CAD-osastosi yhdistämiseen muille osastoille yrityksessänne, joten kaikki voivat käyttää samaa tietoa.

Yksi merkittävimmistä hyödyistä CAD-järjestelmän yhdistämisessä ERP-järjestelmään on kaksisuuntainen linkki. Voit siis tuoda ja viedä tietoa järjestelmien välillä, jolloin erilaisten järjestelmien käyttämä tieto on aina synkronoituna toistensa kanssa. Muita hyötyjä tästä on mm. se, että osaluettelon sisältämä tieto on suoraan myyntihenkilöstön käytettävissä ja aina ajan tasalla.

Räätälöinti

CustomTools tarjoaa ainutlaatuisen tavan, jolla se voidaan räätälöidä juuri sinun yritykseesi sopivaksi. Sen lisäksi, että voit luoda tulostus- ja konvertointiprofiileja, voit myös räätälöidä CustomProperties palkin. CustomTools käyttää tietokantaprofiileja, joten custom propertyjä voi räätälöidä käyttäjäkohtaisesti (Projekti, projektipäällikkö, suunnittelijat jne.), käyttäjät näkevät vain itselleen tarpeelliset tiedot.

Voit määrittää tai tuoda omia sanakirjojasi. Räätälöiminen mahdollistaa yhä suuremman ajan säästämisen, sekä tehokkaamman tavan tietojenkäsittelyn optimoimiseen.

Tarjotaksemme vieläkin enemmän tehokkuutta, toimitamme myös asiakaskohtaisesti räätälöityjä liitännäisiä SolidWorksiin.

Nopea takaisinmaksu

Asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä siihen, kuinka paljon he voivat säästää aikaa CustomToolsin avulla.

Työkalut, kuten massatulostus ja -konvertointi auttoivat eräitä suunnittelijoita säästämään useita tunteja projektiensa läpiviennissä. CustomToolsin avulla säästettävää aikaa voidaan hyödyntää esimerkiksi luovuuden ja itse suunittelutyön kehittämiseen.

Mielestämme suunittelijoiden, jotka panostavat ideoiden luomiseen ja ratkaisuihin, ei tulisi tietoisesti haaskata ylimääräistä aikaa ja resursseja päivittäisiin rutiineihin.