AIPWorks yleiset toimitusehdot

Omaisuudenpidätysehto

Tuotteen omistusoikeus siirtyy ostajalle silloin, kun koko kauppahinta mahdollisine viivästyskorkoineen ja perintäkuluineen on kokonaisuudessaan maksettu.

 

Kuljetusvakuutus

Toimitukset vakuutettuina vain asiakkaan erillisestä pyynnöstä. Mahdollinen kuljetusvakuutus lisätään toimituskuluihin.

Tilatun työn ja koulutuksen peruutusehdot

Jos asiakas peruu tilatun koulutuksen tai työn alle kaksi viikkoa sovitusta päivästä, asiakas on velvollinen maksamaan puolet sovitusta hinnasta.
Jos asiakas peruu tilatun koulutuksen tai työn alle viikko sovitusta päivästä, asiakas on velvollinen maksamaan sovitun hinnan kokonaisuudessaan.
Lääkärintodistus oikeuttaa koulutuksen peruutukseen ilman kustannuksia.
Asiakkaan vastuulla on huolehtia etukäteen, että edellytykset tilanut työn suoritukselle täyttyvät.
Mikäli tilatun työn suorittaminen viivästyy, siirtyy tai peruuntuu AIPWorks:stä riippumattomista syistä, AIPWorks laskuttaa viivästyksestä, siirtymisestä tai peruuntumisesta johtuvat kulut, kuten matka- ja majoituskulut.

Reklamaatiot

Reklamaatiot toimitettava sähköpostilla: tuki(at)aipworks.fi

Reskontra

Muistutuksesta perimme muistutusmaksun 17 eur/kpl ja viivästyskoron. Yhden muistutuksen jälkeen lasku siirtyy perintään.

SOLIDWORKS-ohjelmiston ylläpitosopimus

Ylläpitosopimus on AIPWorks:n ja loppuasiakkaan välinen ja sen laskuttaa AIPWorks. Kirjallinen ylläpitosopimus on aina määräävä.

Yleiset ylläpitosopimusehdot:
Ylläpitosopimus on toistaiseksi voimassa.
Ylläpitosopimus on mahdollista lopettaa ilmoittamalla kirjallisesti AIPWorksille viimeistään 90 pv ennen sopimuskauden loppua.
Ylläpitosopimus laskutetaan alkavan kauden osalta etukäteen.
Ylläpitosopimuksen sisältö on luettavissa täällä.

SOLIDWORKS-ohjelmiston vuokralisenssi (Term License) ja 3DEXPERIENCE-pilvituotteiden lisenssit

Vuokrasopimus on AIPWorks:n ja loppuasiakkaan välinen ja sen laskuttaa AIPWorks.
Vuokrasopimus on toistaiseksi voimassa sopimuksessa määritetyn vuokrajakson mukaisesti.
Mahdollinen irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti viimeistään 90 pv ennen vuokrajakson päättymistä.
Uusittavan vuokrajakson pituuden muutos tulee tehdä kirjallisesti viimeistään 90 pv ennen vuokrajakson päättymistä.
Lisenssin laajuuden supistaminen tulee tehdä kirjallisesti viimeistään 90 pv ennen vuokrajakson päättymistä.
Vuokra laskutetaan alkavan kauden osalta etukäteen.

SOLIDWORKS lisenssiehdot

Dassault Systèmes SOLIDWORKS Customer License and Online Services Agreement

Dassault Systèmes Support Policies and Data Protection Exhibit

Dassault Systemès Service Level Agreements

ALC/YLC Renewal Price Increase

CustomTools-ohjelmiston ylläpitosopimus

Ylläpitosopimus on AIPWorks:n ja loppuasiakkaan välinen ja sen laskuttaa AIPWorks. Kirjallinen ylläpitosopimus on aina määräävä.

Yleiset ylläpitosopimusehdot:
Ylläpitosopimus on toistaiseksi voimassa.
Ylläpitosopimus on mahdollista lopettaa ilmoittamalla kirjallisesti AIPWorksille viimeistään 90 pv ennen sopimuskauden loppua.
Ylläpitosopimus laskutetaan alkavan kauden osalta etukäteen.

CustomTools-ohjelmiston vuokralisenssi

Vuokrasopimus on AIPWorks:n ja loppuasiakkaan välinen ja sen laskuttaa AIPWorks.
Vuokrasopimus on toistaiseksi voimassa sopimuksessa määritetyn vuokrajakson mukaisesti.
Mahdollinen irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti viimeistään 30 pv ennen vuokrajakson päättymistä.
Uusittavan vuokrajakson pituuden muutos tulee ilmoittaa kirjallisesti viimeistään 30 pv ennen vuokrajakson päättymistä.
Vuokra laskutetaan alkavan kauden osalta etukäteen.

3D-tulostimen asennus ja koulutus

Sisältää tarpeen mukaan:

Asiakkaan tulee huolehtia etukäteen, että edellytykset työn suoritukselle täyttyvät.
Matkakulut laskutetaan erikseen.
Mikäli valmisteluissa olevien puutteiden takia asennus ja koulutus viivästyy, AIPWorks laskuttaa asiakasta ylimenevästä työstä sekä ylimääräisistä matkakuluista.

3D-tulostimen Printer Care -huoltosopimus

Printer Care -sopimus on erikseen tilattava palvelu, jonka tarkoituksena on varmistaa 3D-tulostimen pitkäaikainen ja luotettava toiminta.
Printer Care -sopimus on AIPWorks:n ja loppuasiakkaan välinen ja sen laskuttaa AIPWorks.
Printer Care -sopimus voidaan siirtää, jos tulostin myydään.
Printer Care -sopimus on toistaiseksi voimassa.
Printer Care -sopimus on mahdollista lopettaa ilmoittamalla kirjallisesti AIPWorksille viimeistään 45 pv ennen sopimuskauden loppua.
Printer Care -sopimus laskutetaan alkavan kauden osalta etukäteen.
Printer Care -sopimuksen sisältö on luettavissa täällä.

3D-tulostimien takuuehdot

MakerBot 3D-tulostimien takuuehdot https://www.makerbot.com/legal/warranty

Jos ongelmaa ei voida ratkaista etäpalveluna ja laite tarvitsee korjausta, asiakas toimittaa viallisen laitteen huoltopisteeseen. Asiakas vastaa tuotteen lähetyskuluista sekä asianmukaisesta pakkaamisesta.

Artec 3D-skannerit

Kaikista Artec 3D-skannereiden korjauksista ja huolloista vastaa Artec 3D.
Takuuehdot

Asiakas toimittaa laitteen Artec 3D:n ohjeiden mukaisesti pakattuna huoltopisteeseen sekä vastaa kuluista ja mahdollisesta kuljetusvakuutuksesta.

Artec tukipalvelu

Tukipalvelussa neuvomme mielellämme, kuinka toimia: Yhteystiedot.

Artec Studio -ohjelmiston ylläpitosopimus

Ylläpitosopimus on AIPWorks:n ja loppuasiakkaan välinen ja sen laskuttaa AIPWorks.
Ylläpitosopimus on toistaiseksi voimassa.
Ylläpitosopimus on mahdollista lopettaa ilmoittamalla kirjallisesti AIPWorksille viimeistään 90 pv ennen sopimuskauden loppua.
Ylläpitosopimus laskutetaan alkavan kauden osalta etukäteen.

Vastuunrajoitus

AIPWorks, sen toimihenkilöt, edustajat tai työntekijät eivät missään olosuhteissa ole vahingonkorvausvastuussa minkään vahingonkorvaus- tai velvoiteoikeudellisen periaatteen tai ankaraa vastuuta koskevan periaatteen tai muun laillisuus- tai kohtuusperiaatteen mukaisesti vahingoista, jotka liittyvät menetettyihin voittoihin tai määrällisesti ilmaistavaan tai välilliseen vahinkoon tai odottamattomasta tapahtumasta johtuvaan tai seurannaisvahinkoon tai kolmannen osapuolen vaatimuksiin asiakasta kohtaan.