maanantai 13.03.2017 klo 15:36 - Jesse Kontio

3D-Skannaus: Parhaat 3D-skannausohjelmat AIPWorks:ltä

3D-skannaus on hyvä tapa taltioida kohde suunnittelun avuksi. Hyvä 3D-skanneri tuottaa tarkan lopputuloksen hyvin nopeasti ja helposti, ilman mittavia valmisteluja. Skannausdata tarvitsee aina jonkinlaista käsittelyä. Tehokas 3D-skannaus perustuu 3D-skannerin lisäksi yhtä paljon tehokkaaseen ohjelmaan.

Artec-3D-scanner, 3D-skannaus

Parhaat 3D-skannausohjelmat AIPWorks:ltä

SolidWorks Professional ja Premium -lisensseihin sisältyy ScanTo3D -sovellus. Se on hyvä lähtötason plugari integroituna SW:n omaan mallinnusympäristöön. ScanTo3D soveltuu esimerkiksi skannatun kohteen tuomiseksi suunnitteluohjelmaan referenssiksi tai jopa sen muuntamiseen solid-malliksi asti.

Tehokkaampaan työskentelyyn soveltuu paremmin Geomagic-ohjelmat. Geomagic for SolidWorks -ohjelmalla saat helpoimmin tarkat sketsit, pinnat ja piirrepohjaiset solid-mallit SolidWorksiin. Geomagic Design X -tuotteella voit luoda piirrepohjaiset, editoitavat solid-mallit, jotka ovat yhteensopivia suunnitteluohjelmasi kanssa.

3D-skannaus: perusteet ja työnkulku

3D-skanneri kuvaa reaalimaailman kohdetta ja muodostaa siitä 3D-mallin. Yleensä 3D-skannauksen lopputulos on pistepilvi, jota jatkokäsitellään tietokoneella. Skannausdatan käsittely voi olla usein hyvin työlästä ja siihen tarvitaankin kunnollinen ohjelma. Alla on esitetty 3D-skannauksen työnkulun vaiheita. Riippuen käyttötarkoituksesta, kaikkia vaiheita ei aina tarvitse tehdä.

  • 3D-skannausdatan esitys pistepilvenä
  • Pistepilvi yhtenäiseksi meshiksi
  • Meshin paikkaaminen ja muokkaaminen pintamalliksi tai solid-malliksi
  • Parametrisen tai piirrepohjaisen mallin luominen

3D-skannaus-prosessi

Skannauksen muotoja hyödynnetään suunnittelussa referenssinä tai skannausdatasta voidaan jalostaa pinta- tai solid-malli. 3D-skannaus voi olla apuna myös laadunvalvonnassa. 3D-skannaus soveltuu erinomaisesti monimutkaisten, pikkutarkkojen tai orgaanisten muotojen taltioimiseen. Tällaiset muodot voisi muuten olla työlästä mallintaa.

SOLIDWORKS ja Geomagic AIPWorksiltä. Pyydä tarjous