Määritys

STL-tiedostossa määritetään 3D-mallin geometria. Mallin pinnat esitetään tasokolmioiden avulla, joten tasopinnoista tulee absoluuttisen tarkat. Kaarevista pinnoista ei saa koskaan täysin tarkkoja. Kun kaareva pinta jaetaan tarpeeksi pieniin kolmioihin, saadaan STL-geometriasta riittävän tarkka.


stl-vertailu

3D-malli SolidWorks:ssa

stl_iso

STL-malli

STL-tiedosto sisältää tekstiä. ASCII-muotoinen STL-tiedosto on ihmisen luettavissa. Suositeltavaa on kuitenkin käyttää binäärisiä STL-tiedostoja, koska ne ovat tiedostokooltaan pienempiä. STL-tiedostossa määritetään jokaisen kolmion normaalin suuntavektori (facet normal) sekä nurkkapisteiden (vertex) koordinaatit.

Normaalin suunta kertoo 3D-mallin sisä-, ja ulkopuolen suunnan. STL-tiedosto ei sisällä yksikköä, vaan koordinaatit ovat vain lukuarvoja. Jos malli on mallinnettu millimetreillä, se pitää lukea 3D-tulostusohjelmaan sisään millimetreinä.

stl_teksti
ASCII STL-tiedosto avattu Notepadiin

Tarkkuuden vertailu

Alla olevassa vertailussa ilmenee STL-asetusten ero. Epätarkan STL-mallin tasopintojen kolmiointi vastaa tarkan STL-mallin tasopintojen kolmiointia. Huomattava ero tulee kaarevissa pinnoissa. Tarkan STL-mallin kaarevat pinnat jaetaan pienempiin kolmioihin, joten niistä tulee tarkemmat. Tarkka STL-tiedosto sisältää enemmän dataa ja tiedostokoko on suurempi.


stl

Epätarkka STL-malli

stl_tarkka

Tarkka STL-malli

stl-sw

Esimerkki STL-asetuksista SolidWorks-ohjelmassa

 

stl-tarkkuusEsimerkki STL-asetusten vaikutuksesta. Sama pallonmuotoinen malli on tulostettu Objet-tulostimella käyttäen eri STL-tarkkuusasetuksia. Pinnoilla näkyvät neliöt muodostuvat kahdesta vierekkäisestä kolmiosta.