SolidWorks, Simulation, Fatigue, väsyminen, väsymisanalyysi, elinikä