maanantai 13.03.2017 klo 10:46 - Jesse Kontio

Asiakascase: Todelliset 3D-tulostuksen hyödyt yrityksille

Lamor on maailman johtava öljyntorjuntalaitteiden valmistaja. Nopeus on Lamorilla valttia, kun uusia innovaatiota kehitettään tuotteiksi. Ajatukset tulee saada havainnollistaviksi 3D-malleiksi pian ja heti perään on päästävä testaamaan prototyyppiä. 3D-tulostuksen hyödyt ja markkinoiden paras CAD-ohjelma SolidWorks mahdollistivat uuden öljyntorjuntalaitteen prototyypin valmistamisen ennätysajassa.

3D-tulostettu pienoismalli, 3d-tulostuksen hyödyt

Uudet tekniset ratkaisut, vaihdettavat moduulit ja tuotteen muotoilu olivat tärkeimpiä asioita. Pienoiskoossa testattiin ja havainnollistettiin mm. harjapakettien ja keräimien eri moduulien vaihtoa. Samaa prototyyppiä käytettiin myös messuilla ja asiakastapaamisissa jo ennen tuotantoa.

Tuotteen designista vastasi Lamor:n toimitusjohtaja Fred Larsen ja 3D-konsultoinnista vastasi AIPWorks:n vanhempi tuotepäällikkö Jouni Jalkanen. SolidWorks:n tehokkailla pintamallinnustoiminnoilla Larsenin piirtämät konseptikuvat muuttuivat nopeasti 3D-malliksi.

Tuotekehitykseen painetta monelta suunnalta

3D-tulostuksen sanotaan ratkaisevan suunnittelun, prototypoinnin ja valmistuksen haasteita sekä olevan jopa seuraava teollinen vallankumous. Mitkä ovat todelliset 3D-tulostuksen hyödyt?

Tänä päivänä yritykset kohtaavat eri suunnilta enemmän painetta kuin koskaan ennen. Asiakkaat vaativat suurempaa ja yksilöllisempää tuotevalikoimaa. Uusia tuotteita pitäisi saada markkinoille kiihtyvällä vauhdilla elinkaaren lyhetessä.

70 – 90 % projektin kokonaiskustannuksista lyödään lukkoon kehityksen alkuvaiheessa – suunnittelun ja prototypoinnin aikana.

3D-tulostuksen hyödyt

70 – 90 % projektin kokonaiskustannuksista lyödään lukkoon kehityksen alkuvaiheessa – suunnittelun ja prototypoinnin aikana. Tämän sekä edellä mainittujen kiristyneiden vaatimusten myötä suunnittelun pitää onnistua nopeasti. Mitä aiemmin, sitä parempi.

Ensimmäiset yritykset alkoivat nopeuttaa ja tehostaa tuotekehitystään sekä leikata kustannuksia 3D-tulostuksella jo yli 20 vuotta sitten. Vuosien aikana he ovat ottaneet sen osaksi normaalia tuotekehitystoimintaa. Laadukkaiden ja ammattimaisten 3D-tulostimien tuominen pk-yritysten ulottuville on ollut trendi viimeisten 5 – 10 vuoden ajan. Pk-yritykset kohtaavat samoja tai jopa suurempia paineita suunnittelussa, kuin suuret yritykset, mutta virheille on vähemmän varaa ja monimutkaisille, kalliille laitteille ei riitä resurssia.

  • Suunnittelun ja tuotekehityksen nopeuttaminen
  • Kustannusten leikkaaminen
  • Prototyyppien valmistaminen ilman työkaluja tai muotteja
  • 3D-tulostustyön valmistelu on erittäin nopeaa
  • Haastava geometria ei nosta hintaa
  • Ei pitkiä tilausaikoja
  • Työkalujen, kiinnittimien ja muottien 3D-tulostaminen
  • Lisää Sovelluskohteista

Oikean 3D-tulostimen sekä toimittajan valitseminen on yritykselle hyvin tärkeää. Ratkaisuja on laidasta laitaan, joten 3D-tulostuksen hyödyt voidaan arvioida vasta ottamalla nämä asiat huomioon. Yksi tapa tähän on kokonaistehokkuuden arviointi.

3D-tulostettu lopputuote, 3D-tulostuksen hyödyt

Kokonaistehokkuus 3D-tulostuksessa

Kokonaistehokkuus (KNL, Overall Equipment Effectiveness OEE) yksinkertainen tapa mitata laitteen tai menetelmän tehokkuus. KNL mittaa Käytettävyyttä, Nopeutta ja Laatua. Ideaalitilanteessa 3D-tulostin tuottaa vain laadukkaita osia, nopeasti ja ilman seisokkeja.

Käytettävyys: Tämä kuvaa 3D-tulostetun osan valmistusaikaa suhteessa asetusaikoihin, muutoksiin, huoltoon ja seisokkeihin.

Nopeus / Tehokkuus: Tämä kuvaa 3D-tulostusprosessin kykyä tuottaa valitulla aikajaksolla 3D-tulostettuja osia sekä koko suunnitteluprosessin kykyä tuottaa CAD-malleista 3D-tulostettuja osia.

Laatu: Tämä on laadukkaiden tai hyväksyttyjen osien suhde kaikkiin 3D-tulostettuihin osiin.

Kun näitä valintakriteereitä pidetään tärkeinä, yrityskäyttöön suunnitellut 3D-tulostimet tulevat selkeäksi vaihtoehdoksi.