Sustainability – Kestävä kehitys

SOLIDWORKS Sustainability -tekniikan avulla arvioit suunnitelmiesi ympäristövaikutukset nopeasti ja helposti, joten voit luoda aiempaa ympäristöystävällisempiä tuotteita. Ohjelmisto integroi suunnitteluprosessiisi tehokkaat elinkaaren arviointiin perustuvat työkalut, joiden avulla mittaat tuotteiden ympäristövaikutuksia, kuten hiilidioksidipäästöjä, energiatehokkuutta tai vaikutusta ilman- tai vedenlaatuun. Materiaalien valintatyökalun nopeasti antaman palautteen perusteella voit valita mallillesi ympäristövaikutuksiltaan parhaan materiaalin. Osien ja kokoonpanojen analysointia sekä ympäristövaikutusten perusarvojen automaattista tallentamista tukevan suunnittelun eri vaiheet ovat aiempaa paremmin toistettavissa, ja yhdellä napsautuksella luotavat raportit tekevät tulosten julkaisemisesta vaivatonta.

Paketit

SOLIDWORKS Sustainability integroi ympäristövaikutusten arvioinnin helposti ja nopeasti osaksi aiemmin luotuja suunnitteluprosessejasi. Kestävän kehityksen edistämisestä tulee automaattisesti osa suunnittelutyönkulkua. Saat jatkuvasti reaaliaikaista tietoa suunnitelmiesi ympäristövaikutuksista, joten voit kehittää ympäristöystävällisiä tuotteita. Voit verrata vaihtoehtoja ja löytää kestävän kehityksen edellytykset täyttävät materiaalit, jotka vastaavat myös suunnittelusi vaatimuksia. Voit varmistaa tuotteidesi laadun ja suorituskyvyn sekä toimia ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

SOLIDWORKS Sustainability

SOLIDWORKS Sustainability on tarkoitettu kokonaisten suunnitelmien – osien ja kokoonpanojen – arviointiin elinkaarimallin ja kestävän kehityksen periaatteiden perusteella. Tämän ohjelmistopaketin saumaton integroitavuus SolidWorks-suunnitteluohjelmistoon ja yhdellä napsautuksella toimiva raportointiominaisuus mahdollistavat ympäristövaikutukset huomioivan suunnittelun ja nopean viestinnän.

SOLIDWORKS Sustainability Xpress

Jokaiseen SOLIDWORKS 3D CAD -suunnitteluohjelmistopakettiin sisältyvä SOLIDWORKS Sustainability Xpress suorittaa elinkaarimalliin perustuvan arvioinnin suoraan yksittäisille osille, joten suunnitteluprosessin aikana tekemiesi päätösten ympäristövaikutukset tulevat havainnollistetuiksi eritellysti.

SOLIDWORKS Sustainability tuotematriisi