Koska halutaan parasta: SOLIDWORKS antaa insinöörien, suunnittelijoiden ja luovien ammattilaisten käyttöön parhaan kokonaisuuden 3D-työkaluja.

SOLIDWORKS 3D CAD suunnitteluun
Markkinoiden parhaat ja käytetyimmät työkalut 3D-suunnitteluun.

SOLIDWORKS Simulointi 3D-mallien testaamiseen
Simulation-sovelluksilla varmistetaan tuotteiden toimivuus ennen tuotannon aloittamista.

SOLIDWORKS PDM-ohjelmistot suunnittelutiedon hallintaan
PDM:n avulla dokumentit ja tuotetiedot hallitaan organisoidusti. Versionhallinta varmistaa, että kaikkien suunnittelutyöhön osallistuvien tiedot ovat ajan tasalla.

Ohjelmat dokumentointiin
SOLIDWORKS Composer -ohjelmalla tuotetaan selkeät käyttö-, huolto- ja varaosaoppaat sekä näyttävät myyntiesitteet ja animaatiot. Suunnittelumuutokset pysyvät ajan tasalla ja samalla säästetään kustannuksissa.


Tuottavuus

 • Intuitiivinen 3D-suunnittelu mahdollistaa keskittymisen parempien tuotteiden luomiseen
 • Älykkäät toiminnallisuudet nopeuttavat suunnitteluprosessia
 • Parannettu ja yksinkertaistettu suunnittelutiedonhallinta pitää tiedot ajan tasalla, parantaa tiimityötä, tuottaa enemmän ideoita ja vähentää ylläpitotyötä
 • Edullisuus suhteessa prosessin tehokkuuteen

Teho

 • 2D-piirustusten nopea luonti ja päivitys
 • Todella kattava valikoima eri teollisuusalojen sertifioituja sovelluksia
 • Tehokkaat simulointityökalut varmistavat tuotteiden oikeellisuuden, toimivuuden ja kestävyyden
 • 3D-mallien hyödyntäminen visualisoinnissa, dokumentoinnissa, verkkosivuilla, animaatioissa …

Yhteisö

 • Yleisin 3D-ohjelma: työvoima ja sidosryhmät
 • Aktiivinen kasvava käyttäjäyhteisö: toimittajat, yhteistyökumppanit ja asiakkaat jakavat ideoita, ratkaisevat suunnitteluhaasteita ja oppivat toisiltaan. Eniten CAD-aiheisia YouTube videoita!
 • Verkostoituminen ja tiedon jakaminen yhteisön kanssa mahdollistaa uudet ideat, paremmat tuotteet ja laajemmat liiketoimintamahdollisuudet
 • Suunnittelijoiden valinta suuresta taitavien ammattilaisten joukosta. Voit palkata alan parhaat osaajat.