torstai 30.01.2020 klo 10:48 - Jesse Kontio

Ilmainen koulutusohjelma: 3D-valmistusmenetelmien käyttö 5.3.-4.9.2020

koulutus, solidworks, 3D-valmistus, 3D-skannaus, SolidWorks

3D-valmistus koulutus

Porvoolainen Careeria järjestää maksuttoman 3D-suunnittelu- ja valmistustekniikoiden koulutuksen. Koulutus on suunnattu alan ammattilaiselle sekä alasta kiinnostuneelle. Koulutuksessa syvennytään SolidWorks 3D-ohjelman käyttöön silmälläpitäen erityisesti konepajateollisuuden tarpeita. Opit myös käytännössä 3D-skannauksen, CAM:n ja 3D-tulostuksen hyödyntämistä sekä yhdistämään nämä kaikki toimivaksi suunnitteluympäristöksi.

Lähiopetusta on noin 2 kertaa kuukaudessa ja suoritukset tehdään sähköisessä oppimisympäristössä. Opinnoissa saatavilla tiedoilla on myös mahdollista suorittaa virallinen SolidWorks Sertifikaatti.

3D-valmistus Viimeinen hakupäivä 16.2.2020. Paikkoja on rajoitetusti!

Pidä itsesi ajantasalla ja ilmoittaudu mukaan jo tänään.

Koulutukseen voi osallistua työelämässä olevat sekä opiskelijat. Opinnot ovat ilmaisia ja ne voidaan suorittaa myös oppisopimuksella.

Milloin?

Lähiopetuspäivät iltapäivisin 2 viikon välein Careerian lukukausien aikana. Päivät tarkentuvat, kun saadaan osallistujamäärä 10 hlö kasaan.

Jos kiinnostusta, niin rohkeasti vaan hakemus sisään!

Kenelle?

Opintokokonaisuus soveltuu alalla työskenteleville, jotka haluavat kehittää ammattiosaamistaan 3D-suunnittelu ja valmistustekniikan osa-alueilla sekä niille, jotka ovat alalle pyrkimässä ja haluavat saada kattavan perusosaamisen 3D:hen. Alan taitojen osaaminen lisää myös paljon työllistymisen mahdollisuuksia.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa tavoitteena on suorittaa kone- ja tuotantotekniikan osatutkinto. Tutkinnon laajuus on 20 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisesta tutkinnon osasta (20 osp). Tutkinnossa on yksi pakollinen osio: 3D valmistusmenetelmän käyttö.

Käytännön toteutus

Koulutus koostuu lähiopiskelusta ja työpaikalla oppimisesta. Koulutukseen kuuluu olennaisena osana myös työelämäjakso. Työssäoppimis-/tutustumisjaksot sovitaan myöhemmin.

Ensisijaisesti opiskelupaikkana on Careeria Porvoon toimipiste (Perämiehentie 6, 06100 Porvoo).

Koulutukseen hakeminen

Jätä hakemus koulutukseen heti. Käsittelemme hakemuksia jatkuvasti ja olemme yhteydessä hakijaan kahden viikon sisällä hakemuksen jättämisestä, tai hakuajan umpeuduttua. Koulutuksen aloittaminen suunnitellaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmassa.

Osallistujilla on mahdollisuus suorittaa virallinen SolidWorks Professional Sertifikaatti, joka on osoitus hyvistä perustaidoista 3D-suunnittelussa.

Tutkinnon suorittaminen

Tutkinto suoritetaan näyttönä, jolloin opiskelija näyttää käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyn keskeisen ammattitaidon tai osaamisen. Ammattitaito tai osaaminen on voitu hankkia myös muutoin kuin tutkintokoulutuksessa.

Henkilökohtaistaminen

Henkilökohtaistaminen tarkoittaa yksilöllisten ja joustavien opinto- ja tutkintopolkujen rakentamista ja niitä tukevan ohjauksen ja tuen suunnittelua kunkin opiskelijan tarpeiden mukaan.
Opiskelijat opiskelevat henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan, jolloin koulutuksen kesto ja opiskeltavat sisällöt voivat vaihdella yksilöllisesti. Henkilökohtaistamisessa tunnistetaan ja tunnustetaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen sekä suunnitellaan osaamisen hankkiminen ja osoittaminen sekä tarvittavat ohjaus- ja tukitoimet.

Mitä on omaehtoinen koulutus?

Omaehtoinen koulutus on opetus- ja kulttuuriministeriön pääosin rahoittamaa perus- (perustutkinto) tai lisäkoulutusta (ammatti- tai erikoisammattitutkinto). Koulutukset kuuluvat valtionosuusjärjestelmän piiriin, ja niistä puhutaan usein nimellä vos-koulutus.
Careeria valitsee opiskelijat koulutukseen hakemusten, haastattelujen ja mahdollisten soveltuvuuskokeiden perusteella.
Päätoimisesti omaehtoisessa koulutuksessa opiskeleva voi saada Kelan maksamaa opintotukea tai muuta tukea opintojen rahoittamiseksi. Joissakin tapauksissa opiskelu työvoimaetuudella omaehtoisessa koulutuksessa on myös mahdollista.
Omaehtoisen lisäkoulutuksen (ammatti- ja erikoisammattitutkinnot) opiskelijamaksu laskutetaan opiskelijalta.