keskiviikko 17.01.2024 klo 11:17 - Jesse Kontio

3D-skannauksen hyödyntäminen CAD-ohjelmissa, Geomagic Design X Reverse engineering

Geomagic Design X 3D-skannauksen takaisinmallinnuksessa

Reverse engineering (takaisinmallinnus) on monipuolinen työkalu, joka tarjoaa arvokkaita hyötyjä 3D-skannauksen viennissä CAD-ohjelmiin, kuten SOLIDWORKS:iin, sekä luomaan 3D-skannatusta datasta parametrisesti muokattavan 3D CAD-mallin. Geomagic Design X on yksi näistä ohjelmista, joka on erityisen tunnettu ja käytetty reverse engineering -sovelluksissa. Reverse engineeringin yleisistä eduista puhuttaessa se avaa oven fyysisten esineiden digitaaliseen mallintamiseen, kun halutaan siirtää 3D-skannauksen tulokset tarkasti CAD-ympäristöön. Tämä prosessi mahdollistaa monia käytännön sovelluksia, joita tarkastellaan seuraavaksi.

Reverse engineering hyödyt

3D-skannaus on ilman jälkikäsittelyä vain kohteen mittausdata. Jälkikäsittelyllä mittadatasta tehdään 3D-malli. Yksi takaisinmallinnuksen merkittävimmistä eduista on kyky luoda tarkkoja digitaalisia kopioita fyysisistä esineistä ja viedä ne CAD-ympäristöön jatkokehitystä tai valmistusta varten. Tällainen menetelmä on korvaamaton esimerkiksi silloin, kun on tarve

  • Jatkokehittää tuotetta, josta ei ole saatavilla tarkkoja 3D-malleja tai piirustuksia
  • Suunnitella uusi tuote olemassa olevaan ympäristöön
  • Parantaa vanhaa laitetta
  • Korjata laitetta, johon ei ole enää saatavilla vara-osia

artec, geomagic, design x, tekk, car chassisEsimerkki, Uuden tuotteen suunnittelu olemassa olevaan ympäristöön. 3D-skannattun auton korin ja muiden osien ympärille on suunniteltu uudet turvakaaret SOLIDWORKS:ssä.

Geomagic Design X on reverse engineering -työkalu, joka erottuu monipuolisuudellaan ja tehokkuudellaan. Ohjelma on suunniteltu erityisesti helpottamaan 3D-skannausten ja CAD-mallien välistä siirtämistä. Yksi sen tärkeimmistä eduista on sen tarkkuus ja kyky tuottaa korkealaatuisia 3D-malleja. Ohjelma hyödyntää kehittyneitä algoritmeja ja työkaluja, jotka mahdollistavat tarkan pinnanmallinnuksen ja geometrian rekonstruoinnin, joten lopputulos on todella tarkka verrattuna alkuperäiseen kohteeseen.

Geomagic Design X käytännössä

Merkittävä etu Geomagic Design X:ssä on sen käyttäjäystävällisyys. Se tarjoaa intuitiivisen käyttöliittymän, joka mahdollistaa nopean oppimisen ja tehokkaan työskentelyn. Merkitys korostuu kun aikaa ja resursseja ei ole ylimääräisesti käytettävissä. Ohjelman avulla käyttäjät voivat nopeasti omaksua tarvittavat taidot ja suorittaa reverse engineering -tehtävät vaivattomasti.

Geomagic Design X:n vahvuuksista löytyy automaattinen prosessointikyky. Ohjelma pystyy tunnistamaan ja erottelemaan eri pintoja ja ominaisuuksia 3D-skannatusta datasta automaattisesti. Tämä säästää huomattavasti aikaa ja vähentää inhimillisen virheen mahdollisuutta. Älykäs automaatio mahdollistaa myös suuren datamäärän käsittelyn tehokkaasti, mikä on tärkeää erityisesti monimutkaisissa projekteissa.

3D-skannaus, solidworks, stl, artec, eva, studio, geomagic design x

Esimerkki vanhan kitaran jatkokehitys. Kaikista tuotteista ei välttämättä ole saatavilla tarkkoja ja muokattavia 3D-malleja. Geomagic Design X takaisinmallinnusohjelma on vastaus tähän ongelmaan. 3D-skannattu kohde saadaan parametrisesti muokattavaksi 3D-malliksi CAD-ohjelmaan, tässä SOLIDWORKS:iin.

Geomagic Design X monikäyttöisyys

Design X on yhteensopiva erilaisten 3D-skannerien kanssa, kuten Artec 3D-skannerit. Tämä on erityisen tärkeää, kun valitaan reverse engineering -työkalua, koska erilaiset skannerit saattavat olla parhaimmillaan erilaisissa kohteissa. Ohjelma tukee laajaa valikoimaa 3D-skannereita, mikä tekee siitä joustavan ratkaisun erilaisiin projekteihin. Ohjelman avulla voidaan yhdistää erilaisia 3D-skannauksia ja tietoja yhteen yhtenäiseen 3D-malliin. Tämä on erityisen hyödyllistä, kun skannataan suuria tai monimutkaisia kohteita, kuten koneita tai rakennuksia. Koko kohdetta ei välttämättä saada 3D-skannattua samalla kertaa yhteen malliin, johtuen esimerkiksi kohteen koosta, tai 3D-skannerin ja tietokoneiden resursseista. Ohjelman avulla voidaan luoda kokonaisvaltaisia 3D-malleja, jotka sisältävät kaiken tarvittavan tiedon.

Lisäksi se tukee monimutkaisten pintojen mallinnusta, mikä on tärkeää monilla aloilla, joissa muotoilu on tärkeää. Ohjelman tarkkuus ja tuki monimutkaisille geometrioille mahdollistavat tarkan digitaalisen mallintamisen myös näissä vaativissa sovelluksissa.

3D-skannaus, artec, leo, geomagic desgn x

Esimerkki, Vanhan Porschen entisöinti. Vanhoihin autoihin ja muihin laitteisiin voi olla haastavaa saada varaosia. 3D-skannaus ja takaisinmallinnus ovat loistava apu vanhan laitteen korjaamisessa.

Geomagic Design X:n tuki monille erilaisille tiedostomuodoille tekee ohjelmasta kätevän työkalun reverse engineering -projekteihin. Se mahdollistaa sujuvan tiedon siirtymisen eri ohjelmien välillä, mikä on tärkeää monimutkaisissa tuotantoympäristöissä, joissa käytetään useita erilaisia ohjelmistoja. STEP-formaatti on yleinen tiedonsiirrossa. 3D-mallin voi viedä esim. SOLIDWORKS:iin suoraan napilla, jolloin ohjelma generoi SOLIDWORKS-mallin muokattavine piirteineen.

Reverse engineeringin käytön laajentuessa, myös valmistusteollisuus hyötyy merkittävästi. Tarkan tuotemallin luominen nopeuttaa prototyyppien valmistusta. Se johtaa lyhyempiin tuotekehitysaikoihin ja tehokkaampaan valmistusprosessiin.

solidworks, startup, 3d-skannaus, 3d-tulostus, ilmaiseksi, 3dexperience

Esimerkki. JKM Innovations käyttää 3D-skannausta ja takaisinmallinnusta suunnitellessaan uusia tuotteita olemassa oleviin kohteisiin.

Yhteenveto

Geomagic Design X tarjoaa kattavan ja tehokkaan ratkaisun, kun 3D-skannausta halutaan hyödyntää muissa ohjelmissa. Monipuolisuus, tarkkuus, automaatio ja käyttäjäystävällisyys tekevät siitä vahvan työkalun insinööreille, suunnittelijoille ja valmistajille. Reverse engineering mahdollistaa entistä tehokkaamman ja tarkan siirtymisen fyysisistä esineistä digitaalisiin malleihin, mikä tukee monia eri teollisuudenaloja.

Tutustu ohjelmaan lisää täällä.

Avainsanat